Tupakka

Tupakka

Suomessa tupakkatuotteita, sähkösavukkeita ja sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä säädellään tupakkalaissa (549/2016). Myös poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet, kuten esimerkiksi yrttisavukkeet ja tupakointivälineet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Lisäksi tupakkalaissa on säännöksiä, jotka koskevat tupakan vastikkeita (esimerkiksi energianuuskaa) ja tupakkajäljitelmiä (esimerkiksi tupakkatuotteiden ulkonäköä jäljittelevät makeiset).

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla:

  • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
  • suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.

Näiltä sivulta löydät tietoa tupakkalaista ja sen valvonnasta. Sivuilta löytyy ohjeita liittyen esimerkiksi tupakkalaissa säänneltyjen tuotteiden myyntiin ja niitä koskevaan markkinointikieltoon. Sivuilla on tietoa myös näiden tuotteiden tuotevalvonnasta sekä käyttökielloista ja -rajoituksista.

Tupakkalakia valvovat ja ohjaavat viranomaiset


Tupakkalakia valvovia ja ohjaavia viranomaisia ovat kunta, aluehallintovirastot, Valvira, työsuojeluviranomaiset, poliisi ja Tulli.

Kunta valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan. Kuntien tehtävät sisältävät muun muassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn. Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Valvira valvoo tupakkalaissa säänneltyjen tuotteiden markkinointikiellon noudattamista yhdessä kuntien kanssa ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Valviran tehtäviin kuuluu myös tupakkalaissa mainittujen tuotteiden myynnin valvonta mm. niiltä osin kuin se koskee tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä. Lisäksi Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla ja poliisi julkisissa yleisötilaisuuksissa. Tulli valvoo puolestaan tupakkatuotteiden maahantuontia.

 

Tupakkalain valvonnasta vastaavien kuntien valvontayksiköiden yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

Tupakkalakia koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tupakka(at)valvira.fi

Tupakkalain asiantuntijat

Lakimies Anne Ritari, puh. 0295 209 413 (erityisesti markkinointi)

Lakimies Taru Peippo, puh. 0295 209 365 (erityisesti tuotevalvonta, jäljitettävyys ja turvaominaisuudet)

Ylitarkastaja Pia Malm, puh. 0295 209 363

Assistentti Erja Silvonen, puh. 0295 209 250