Tupakka

Tupakka

Suomessa tupakkatuotteita, sähkösavukkeita ja sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä säädellään tupakkalaissa (549/2016). Myös poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet, kuten esimerkiksi yrttisavukkeet ja tupakointivälineet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Lisäksi tupakkalaissa on säännöksiä, jotka koskevat tupakan vastikkeita (esimerkiksi energianuuskaa) ja tupakkajäljitelmiä (esimerkiksi tupakkatuotteiden ulkonäköä jäljittelevät makeiset).

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla:

  • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
  • suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.

Näiltä sivulta löydät tietoa tupakkalaista ja sen valvonnasta. Sivuilta löytyy ohjeita liittyen esimerkiksi tupakkalaissa säänneltyjen tuotteiden myyntiin ja niitä koskevaan markkinointikieltoon. Sivuilla on tietoa myös näiden tuotteiden tuotevalvonnasta sekä käyttökielloista ja -rajoituksista.

Tupakkalakia valvovat ja ohjaavat viranomaiset

Tupakkalakia valvovia ja ohjaavia viranomaisia ovat kunta, aluehallintovirastot, Valvira, työsuojeluviranomaiset, poliisi ja Tulli.

Kunta valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan. Kuntien tehtävät sisältävät muun muassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn. Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Valvira toimii yhdessä kunnan kanssa markkinavalvontaviranomaisena tupakkalain alaisten tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten osalta. Valvira valvoo tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden koostumusta, ominaisuuksia sekä niiden myyntipakkausten merkintöjä. Lisäksi Valvira valvoo tupakkalaissa säänneltyjen tuotteiden markkinointikiellon noudattamista yhdessä kuntien kanssa ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla ja poliisi julkisissa yleisötilaisuuksissa. Tulli valvoo puolestaan tupakkatuotteiden maahantuontia.

 

Tupakkalain valvonnasta vastaavien kuntien valvontayksiköiden yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

Tupakkalakia koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tupakka(at)valvira.fi

Tupakkalain asiantuntijat

Johtava asiantuntija Isabella Lencioni, puh. 0295 209 482 (erityisesti tupakointikiellot)

Lakimies Anne Ritari, puh. 0295 209 413 (erityisesti markkinointi)

Lakimies Reija Kauppi, puh. 0295 209 429 (erityisesti markkinointi ja tuotevalvonta)

Lakimies Taru Peippo, puh. 0295 209 365 (erityisesti tuotevalvonta, jäljitettävyys ja turvaominaisuudet)

Ylitarkastaja Sonja Hemming, puh. 0295 209 478

Tarkastaja Matti Monto, puh. 0295 209 324 (erityisesti tuotevalvonta)

Ylitarkastaja Laura Helleharju, puh. 0295 209 391 (erityisesti laittoman kaupan ehkäisy)

Assistentti Silja Keppo, puh. 0295 209 441