Ympäristöterveys

Pääsisältö

Elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja tunnistetaan, ehkäistään ja poistetaan, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö. Ympäristöterveyteen sisältyvät ne ihmisen terveyden ja sairauden näkökulmat, joihin ympäristötekijät vaikuttavat. Ympäristöterveydellä tarkoitetaan myös sitä teoriaa ja niitä käytännön toimenpiteitä, joilla arvioidaan ja hallitaan ympäristössä olevia terveyteen vaikuttavia tekijöitä.  

Valvira ohjaa valtakunnallisesti terveydensuojelun ja tupakkalain toimeenpanon valvontaa osana ympäristöterveydenhuoltoa. Väestön terveyttä suojellaan valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

Tupakkavalvonnalla pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloittaminen, edistämään niiden käytön lopettamista ja suojelemaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Tavoitteena on viimekädessä tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkavalvonnasta on lisää tietoa Tupakka -sivuilla (valvira.fi).

Ajankohtaista ympäristöterveydenhuollosta

null Riski vakavan bakteeri-infektion saamiseen Suomen rannikkovesistä

Riski vakavan bakteeri-infektion saamiseen Suomen rannikkovesistä

8.7.2021 15:06 / Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uutinen 8.7.2021

Aiempien hellekesien 2014 ja 2018 tapaan helteinen sää on lisännyt Vibrio-sukuun kuuluvien bakteerien aiheuttamia tartuntoja ihmisillä myös tänä kesänä. 

Vibrioiden aiheuttamat merivesivälitteiset infektiot voivat olla vaaraksi erityisesti niille henkilöille, joilla kehon vastustuskyky on alentunut sairauden tai pitkäaikaisen lääkityksen vuoksi. Näiden henkilöiden tulisi nyt kesällä välttää Itämeressä uimista, etenkin jos heillä on ihorikkoja tai muita haavaumia.

Vibriotartuntojen riski on kohonnut niin kauan, kun meriveden pintalämpötilat säilyvät korkeina.

Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (thl.fi)