Ympäristöterveys

Pääsisältö

Elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja tunnistetaan, ehkäistään ja poistetaan, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö. Ympäristöterveyteen sisältyvät ne ihmisen terveyden ja sairauden näkökulmat, joihin ympäristötekijät vaikuttavat. Ympäristöterveydellä tarkoitetaan myös sitä teoriaa ja niitä käytännön toimenpiteitä, joilla arvioidaan ja hallitaan ympäristössä olevia terveyteen vaikuttavia tekijöitä.  

Valvira ohjaa valtakunnallisesti terveydensuojelun ja tupakkalain toimeenpanon valvontaa osana ympäristöterveydenhuoltoa. Väestön terveyttä suojellaan valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

Tupakkavalvonnalla pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloittaminen, edistämään niiden käytön lopettamista ja suojelemaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Tavoitteena on viimekädessä tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkavalvonnasta on lisää tietoa Tupakka -sivuilla (valvira.fi).

Valvira valvoo muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä ja niiden avoimen käytön terveysvaikutuksia. Muuntogeenisten organismien suljetulla käytöllä tarkoitetaan geenitekniikan käyttöä suljetussa tilassa kuten esimerkiksi laboratorioissa ja kasvihuoneissa. Muuntogeenisiä organismeja käytetään myös tutkimus- ja kehittämiskokeissa ja geenitekniikan tuotteissa, jolloin puhutaan geenitekniikan avoimesta käytöstä.

Yhteystiedot

Terveydensuojelua koskevia kysymyksiä: tesu[at]valvira.fi
Geenitekniikan valvonta: gmovalvonta[at]valvira.fi

Kimmo Ilonen
Ympäristöterveysneuvos
Ympäristöterveydenhuollon kehittämishankkeet, terveydensuojelulaissa tarkoitettu ohjaus
puh.0295 209 110
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Liisa Reunanen
Lakimies
Terveydensuojelulain mukainen ohjaus 
puh. 0295 209 352
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Jaana Kilponen
Ylitarkastaja
puh.0295 209 621 
Talousvesi, vesityökortti, terveydensuojelulain mukainen ohjaus
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Heli Laasonen
Ylitarkastaja
Uimavesi, uima-allasvesi, vesityökortti, laboratoriot, terveydensuojelulain mukainen ohjaus
puh.0295 209 631
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Ari Markkanen
Ylitarkastaja
Ympäristöterveydenhuollon kehittämishankkeet, ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät
puh.0295 209 523
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Pertti Metiäinen
Ylitarkastaja
Asumisterveys
puh.0295 209 612
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Maini Kukkonen
Ylitarkastaja
Geenitekniikan valvonta
puh.0295 209 422
etunimi.sukunimi@valvira.fi