Ympäristöterveys

Pääsisältö

Elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja tunnistetaan, ehkäistään ja poistetaan, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö. Ympäristöterveyteen sisältyvät ne ihmisen terveyden ja sairauden näkökulmat, joihin ympäristötekijät vaikuttavat. Ympäristöterveydellä tarkoitetaan myös sitä teoriaa ja niitä käytännön toimenpiteitä, joilla arvioidaan ja hallitaan ympäristössä olevia terveyteen vaikuttavia tekijöitä.  

Valvira ohjaa valtakunnallisesti terveydensuojelun ja tupakkalain toimeenpanon valvontaa osana ympäristöterveydenhuoltoa. Väestön terveyttä suojellaan valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

Tupakkavalvonnalla pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloittaminen, edistämään niiden käytön lopettamista ja suojelemaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Tavoitteena on viimekädessä tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkavalvonnasta on lisää tietoa Tupakka -sivuilla (valvira.fi).