Ympäristöterveys

Pääsisältö

Elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja tunnistetaan, ehkäistään ja poistetaan, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö. Ympäristöterveyteen sisältyvät ne ihmisen terveyden ja sairauden näkökulmat, joihin ympäristötekijät vaikuttavat. Ympäristöterveydellä tarkoitetaan myös sitä teoriaa ja niitä käytännön toimenpiteitä, joilla arvioidaan ja hallitaan ympäristössä olevia terveyteen vaikuttavia tekijöitä.  

Valvira ohjaa valtakunnallisesti terveydensuojelun ja tupakkalain toimeenpanon valvontaa osana ympäristöterveydenhuoltoa. Väestön terveyttä suojellaan valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

Tupakkavalvonnalla pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloittaminen, edistämään niiden käytön lopettamista ja suojelemaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Tavoitteena on viimekädessä tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkavalvonnasta on lisää tietoa Tupakka -sivuilla (valvira.fi).

Yhteyshenkilöt

Terveydensuojelua koskevia kysymyksiä: tesu[at]valvira.fi

Kimmo Ilonen
ympäristöterveysneuvos
ympäristöterveydenhuollon kehittämishankkeet, terveydensuojelulaissa tarkoitettu ohjaus
puh. 0295 209 110
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Saara Karttunen
lakimies
terveydensuojelulain mukainen ohjaus 
puh. 0295 209 233
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Jaana Kilponen
ylitarkastaja
talousvesi, vesityökortti, terveydensuojelulain mukainen ohjaus
puh. 0295 209 621 
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Heli Laasonen
ylitarkastaja
uimavesi, uima-allasvesi, vesityökortti, laboratoriot, terveydensuojelulain mukainen ohjaus
puh. 0295 209 631
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Paul Streng
ylitarkarkastaja
talousvesi
puh. 0295 209 456
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Titta Manninen 
ylitarkastaja 
asumisterveys
puh. 0295 209 398
etunimi.sukunimi@valvira.fi