Varasivu SV pääsisältö

Tillstånds- och tillsynsverket för hälso- och sjukvårdens webbtjänst Valvira.fi har ett tillfälligt avbrott. Under avbrottet kan Valviras reservsidor användas.

Reservidorna är endast avsedda för kortvarigt bruk, och innehållet är därför mer begränsat än på Valvira.fi. Vi beklagar olägenheter som orsakats av avbrottet.