Mäntynen Kaisa

Miljöhälsovårdråd
Uppgifter miljö och hälsa, hälsoskydd, utveckling, intressegruppssamarbete
Telefon 0295209613
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi