Knuuttila Jari

Överinspektör
Uppgifter hälso- och sjukvårdens informationssystem, hälsoteknologi, rapporter om riskhändelser
Telefon 0295209504
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi