Personkortsportlet

Knuuttila Jari

Överinspektör
Uppgifter hälso- och sjukvårdens informationssystem, hälsoteknologi, rapporter om riskhändelser
Telefon 0295209504