Aarnikka Tuomo

Inspektör
Uppgifter hjälpmedel, sjukhusinredning, hälsoteknologi, rapporter om riskhändelser
Telefon 0295209505
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi