Personkortsportlet

Uusitalo Elina

Överinspektör
Uppgifter styrning av regionförvaltningsverken, vård av utvecklingsstörda, yrkesutbildade personer inom socialvården, klagomål inom socialvården, tillsyn över socialvården, äldreomsorg
Telefon 0295209334