Personkortsportlet

Raassina Marita

Överinspektör
Uppgifter tillsyn över socialvården, klagomål inom socialvården, barnskydd, yrkesutbildade personer inom socialvården, styrning av regionförvaltningsverken
Telefon 0295209333