Koukkari Esa

Direktör
Uppgifter högsta ledningen, tillsyn över socialvården
Telefon 0295209328
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi