Personkortsportlet

Husso Riitta

Jurist
Uppgifter tillsyn över socialvården, klagomål inom socialvården, egenkontroll , yrkesutbildade personer inom socialvården, styrning av regionförvaltningsverken
Telefon 0295209324