Heikkinen Eine

Enhetschef
Uppgifter tillsyn över socialvården, styrning av regionförvaltningsverken
Telefon 0295209323
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi