Personkortsportlet

Malviniemi Minna

Överinspektör
Uppgifter tillsyn över socialvården, klagomål inom socialvården, styrning av regionförvaltningsverken, adoption
Telefon 0295209611