Personkortsportlet

Autti Lilli

Överinspektör
Uppgifter tillsyn över socialvården, klagomål inom socialvården, mentalvårdstjänster, missbrukarvård, utkomststöd, styrning av regionförvaltningsverken
Telefon 0295209605