Personkortsportlet

Sallinen Eeva

Överinspektör
Uppgifter IT-lösningar, legitimation och skydd av yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,
Telefon 0295209540
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi