Personkortsportlet

Oikarinen Keijo

Överinspektör
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , prehospital akutsjukvård, patientsäkerhet, journalhandlingar
Telefon 0295209430