Personkortsportlet

Mönttinen Helena

Enhetschef
Uppgifter styrning av regionförvaltningsverken, tillgång till vård, läkemedelsbehandling, egenkontroll , patienträttigheter, journalhandlingar, patientsäkerhet, intressegruppssamarbete, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209404
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi