Personkortsportlet

Färkkilä Maria

Jurist
Uppgifter egenkontroll , patienträttigheter, journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209403