Personkortsportlet

Kauppi Reija

Jurist
Uppgifter styrning av regionförvaltningsverken, klagomål inom socialvården, tillsyn över socialvården, äldreomsorg
Telefon 0295209429