Personkortsportlet

Tolonen Kirsti

Överläkare
Uppgifter läkemedelsbehandling, egenkontroll , journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209215