Personkortsportlet

Aapro Anne

Ledningens assistent, Överdirektörens sekreterare
Uppgifter högsta ledningen, kommunikation
Telefon 0295209394
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi