Lammi Vilma

Uppgifter utveckling, mallar och metoder, socialvård, planering, hälso- och sjukvård, kunskapsunderlag och datainsamling, statistik, tillsynsprogram
Telefon 0295209370
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi