Personkortsportlet

Riala Kaisa

Enhetschef
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , läkemedelsbehandling, journalhandlingar, patientsäkerhet, mentalvårdstjänster
Telefon 0295209381