Markkanen Ari

Överinspektör
Uppgifter registret för tillsynsobjekt inom miljö- och hälsoskyddet (YHTI)
Telefon 0295209523
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi