Romanov Katri

Överinspektör
Uppgifter legitimation och skydd av yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Telefon 0295209556
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi