Kankaanpää Ville

Assistent
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården
Telefon 0295209399
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi