Personkortsportlet

Nylund Tuula

Överläkare
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , läkemedelsbehandling, patientsäkerhet, journalhandlingar
Telefon 0295209456
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi