Personkortsportlet

Liedenpohja Anna-Maija

Överinspektör
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , tjänster för äldre, äldreomsorg, terminalvård, läkemedelsbehandling, patientsäkerhet, journalhandlingar
Telefon 0295209454
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi