Personkortsportlet

Saramaa Mari

Överinspektör
Uppgifter styrning av regionförvaltningsverken, vård av utvecklingsstörda, klagomål inom socialvården, tillsyn över socialvården, äldreomsorg
Telefon 0295209342