Personkortsportlet

Tiri Mervi

Överinspektör
Uppgifter styrning av regionförvaltningsverken, läkemedelsbehandling, yrkesutbildade personer inom socialvården, klagomål inom socialvården, tillsyn över socialvården, äldreomsorg
Telefon 0295209341