Valvira nyckelringar
Valvira

Personkortsportlet

Tjukanov Nina

Överinspektör
Uppgifter egenkontroll , journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209397
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi