Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Tolonen Kirsti

gruppchef
Uppgifter läkemedelsbehandling, egenkontroll , journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209215
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi