Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Wistrand-Alvesalo Pia

jurist
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , patientens rättigheter , journalhandlingar, patientsäkerhet, tillgång till vård
Telefon 0295209311
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi