Valvira nyckelringar
Valvira

Personkortsportlet

Pöllänen Riitta

Överläkare
Uppgifter beslut att inte återuppliva (DNR), prehospital akutsjukvård, livstestamente, läkemedelsbehandling, egenkontroll , journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209458
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi