Valvira nyckelringar
Valvira

Personkortsportlet

Mikkonen Maarit

Enhetschef
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , patientsäkerhet, journalhandlingar, styrning av regionförvaltningsverken
Telefon 0295209561
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi