Personkortsportlet

Halttunen Oskari

Enhetschef
Uppgifter informationsadministration, planering, utveckling, IT-lösningar, helhetsarkitektur
Telefon 0295209220
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi