Personkortsportlet

Härkönen Antti

Överingenjör
Uppgifter hälso- och sjukvårdens informationssystem, hälsoteknologi
Telefon 0295209530
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi