Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Harrila Jenni

jurist
Uppgifter egenkontroll , patientens rättigheter , journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209374
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi