Ge respons

På denna blankett kan du ge respons om webbplatsen Valvira.fi eller allmänt kommentera Valviras verksamhet. Använd vänligen inte blanketten när du sänder in känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, bankkontonummer, uppgifter om hälsotillstånd el.dyl.