Ge respons

Ge respons om webbplatsen

På denna blankett kan du ge respons om webbplatsen Valvira.fi. Använd vänligen inte blanketten när du sänder in känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, bankkontonummer, uppgifter om hälsotillstånd el.dyl.

Se även: Kontaktuppgifter

Formulär

Respons

Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.

Respons lisäinfo

På responsblanketten kan du inte inleda ett ärende, till exempel framföra ett klagomål eller efterlysa detaljer om hur ett ärende framskrider.

Det finns separata anvisningar och blanketter för anförande av klagomål om hälso- och sjukvård, klagomål om socialvård, registrering som yrkesutbildad person och andra ärenden.

Tjänstepost till Valvira ska skickas till registraturen på adressen kirjaamo[at]valvira.fi