Ge respons

Ge respons om webbplatsen

På denna blankett kan du ge respons om webbplatsen Valvira.fi.

Observera att du inte kan sköta personliga ärenden på responsblanketten. Om du vill sköta personliga ärenden, ta kontakt via adresserna och telefonnumren som nämns i kontaktinformationen.

Formulär

Respons

Välj ett alternativ
Om du vill ha svaret på din respons, skriv din e-postadress.
Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.

Respons lisäinfo

Mer information om andra ärenden

Det finns separata anvisningar och blanketter för anförande av klagomål om hälso- och sjukvård, klagomål om socialvård, registrering som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, registrering som yrkesutbildad person inom socialvården och andra ärenden.

Tjänstepost till Valvira ska skickas till registraturen på adressen kirjaamo[at]valvira.fi

Om responsen gäller tillgängligheten, skicka e-post till kirjaamo[at]valvira.fi
Mer information i tillgänglighetsutlåtandet.