Ge respons

Ge respons om webbplatsen

På denna blankett kan du ge respons om webbplatsen Valvira.fi. Använd vänligen inte blanketten när du sänder in känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, bankkontonummer, uppgifter om hälsotillstånd el.dyl.

Se även: Kontaktuppgifter

Tyvärr är det tillsvidare omöjligt att ge respons om webbplatsen. Vi beklagar de olägenheter som orsakas av detta.