Folk som sträcker sig utomhus i aftonsolen
Valt ämne: Miljö och hälsa