Folk som sträcker sig utomhus i aftonsolen
Miljö och hälsa