Hälso- och sjukvård

Hälsovård

Webbsidorna för hälso- och sjukvård innehåller en sammanställning av information om uppgifter och ärendehelheter som gäller styrning, tillsyn och tillståndsförvaltning inom hälso- och sjukvården och som tillhör Valviras ansvarsområde. Valvira och regionförvaltningsverken har delvis samma uppgifter. Arbetsfördelningen presenteras närmare på innehållssidorna för varje ärende.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är verksamma i Finland behöver legitimation eller skyddad yrkesbeteckning som beviljas av Valvira. Privata tillhandahållare av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster ska skaffa ett s.k. riksomfattande tillstånd av Valvira, om de har verksamhet inom flera än ett regionförvaltningsverks område. De som endast verkar inom området för ett enda regionförvaltningsverk ansöker om tillstånd hos regionförvaltningsverket. Mer information om yrkesrättigheter om tillstånd för privat hälso- och sjukvård hittar du på dessa webbsidor.

Hälsoteknologi har en växande roll inom hälso- och sjukvården. På webbplatsen kan du till exempel kontrollera när och på vilket sätt en yrkesmässig användare av en produkt eller utrustning inom hälso- och sjukvården ska göra anmälan om en riskhändelse till Valvira.

Vidare berättar vi i detta avsnitt om olika tillstånd och verksamhetsrättigheter som Valvira på ansökan beviljar.