Aktuellt

Aktuellt

Valvira publicerar sådan information om social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholförvaltningen och miljöhälsovården som är aktuell med tanke på tillsynen och tillståndsförvaltningen. Informationen publiceras på finska samt i allmänhet den mest betydelsefulla informatioinen även på svenska.

Vi publicerar meddelanden på engelska vid behov.