Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Webbplatsen Säker läkemedelsbehandling har öppnats

Webbplatsen Säker läkemedelsbehandling har öppnats

9.6.2021 12:00 / Nyhet

Den nya uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling publicerades i februari 2021. I början av året startade också ett projekt för implementering av handboken Säker läkemedelsbehandling med syftet att förankra handboken i praktiken och främja säker medicinering.

Som en del av implementeringsprojektet har Fimea nu öppnat webbplatsen Säker läkemedelsbehandling (Turvallinen lääkehoito). Webbplatsen har skapats i samarbete med SHM, Valvira, RFV:en och Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

På webbplatsen finns information om handboken Säker läkemedelsbehandling och om aktuella frågor i samband med dess förankring samt material om säkerheten i läkemedelsbehandlingar. Här har vi också samlat vanliga frågor som intressentgrupperna ställt och svar på dem.

Webbplatsen kompletteras aktivt under 2021.

Kolla webbplatsen (fimea.fi)
 

Mer information:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, projektchef, Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540

Irja Hemmilä, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 029 520 9531

Mervi Kolari, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 029 520 9341

Paula Hevosmaa, RFV
fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 029 501 6082