Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Webbinariet Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling kan följas som direkt webbsändning 16.3.2021

Webbinariet Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling kan följas som direkt webbsändning 16.3.2021

5.3.2021 11:00 / Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet anordnar tillsammans med Fimea, Valvira och Regionförvaltningsverken ett webbinarium, där man presenterar den reviderade handboken Säker läkemedelsbehandling samt svarar på frågor från handbokens användare. Webbinariet hålls på finska.

Webbinariet ”Lär känna handboken Säker läkemedelsbehandling” anordnas tisdagen den 16 mars 2021 kl. 13–15. Under evenemanget berättar experter från Fimea, Valvira och regionförvaltningsverket om säker läkemedelsbehandling utifrån de frågor som ställts i förväg.

​​​​​​​Webbinariet är gratis och öppet för alla som är intresserade av säker läkemedelsbehandling. Webbinariet kan följas som webbsändning via internet. Det krävs ingen anmälan för att delta i webbinariet, och man kan delta även om man inte ställt frågor i förväg. Det går inte att ställa ytterligare frågor under webbinariet.

​​​​​​​Webbinariet spelas in och inspelningen kommer senare att finnas tillgänglig på Fimeas webbplats. Inkomna frågor kan användas senare även i Fimeas, RFV:s och Valviras gemensamma spalt Vanliga frågor och svar.

Till webbsändningen

Preliminärt program för webbinariet, ändringar är möjliga:

Tisdag 16.3.2021
13.00 Social- och hälsovårdsministeriets hälsning
13.10 Säker läkemedelsbehandling, projektchef Emilia Laukkanen, Fimea
13.30 Säker läkemedelsbehandling ur Valviras och RFV:s perspektiv, överinspektör Irja Hemmilä och överläkare Kirsti Tolonen, Valvira
14.30 Säker läkemedelsbehandling ur Fimeas perspektiv, överprovisor Eija Särkkä, Fimea
15.00 Webbinariet avslutas

Mer information:
Emilia Laukkanen, projektchef, Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540

Irja Hemmilä, överinspektör, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 029 520 9531

Paula Hevosmaa, RFV
fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 029 501 6082