Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Verkställandet av äldreomsorgslagen har stötts genom aktiv handledning och rådgivning

Verkställandet av äldreomsorgslagen har stötts genom aktiv handledning och rådgivning

4.1.2021 16:07 / Meddelande

Under slutet av år 2020 har Valvira och regionförvaltningsverken på många sätt stött och handlett kommuner och tjänsteproducenter i verkställandet av äldreomsorgslagens ändringar. Utöver skriftliga anvisningar har introduktion och rådgivning givits vid sex regionala evenemang. Tillsynsmyndigheterna förutsätter att de i oktober ikraftträdda ändringarna i äldreomsorgslagen verkställs med omedelbar verkan.  

Under regionala evenemang i november–december betonade man målen med ändringarna i äldreomsorgslagen. Syftet med lagändringarna är att trygga ett värdigt och meningsfullt liv för ålderstigna personer i dygnetruntvård och äldreomsorgen. Målet är även att förbättra klient- och patientsäkerheten genom att trygga tillräcklig och kompetent personal för omsorgsfullt genomförande av olika uppgifter.

De regionala evenemangen arrangerades i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Kommunförbundet och regionala aktörer. 

Anvisning för att definiera direkt och indirekt arbete

I slutet av oktober gav tillsynsmyndigheterna en anvisning om direkt klientarbete och indirekt arbete. 

I december påminde Valvira ännu om deras roller och uppgift att arrangera och övervaka tjänster. Brevet innehöll ett sammandrag av ändringen i äldreomsorgslagen och vad denna förutsätter. I brevet svarade man även på frågor som framkommit i höstas och tydliggjorde oklarheter.  

Mer information om föreskriften om direkt och indirekt arbete

Mer information om anvisningsbrevet 

Ställvis har verksamheten uppfyllt lagen redan tidigare

För alla tjänsteproducenter orsakar inte ändringarna i äldreomsorgslagen betydande åtgärder.

"Under de regionala evenemangen framkom det att praxis ställvis motsvarat det som nu föreskrevs i lagen redan från tidigare", säger överinspektör Elina Uusitalo från Valvira.

"Uppdelningen i direkt klientarbete och indirekt arbete och att reservera en tillräcklig personalmängd för dessa uppgifter har väckt mest diskussion."

Enligt Uusitalo har man på många områden redan en god praxis, som man även kan ta i bruk i större omfattning. 

"Till exempel har man på området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för avsikt att i början av år 2021 arrangera regionala diskussionstillfällen om ändringen i äldreomsorgslagen. Vid Regionförvaltningsverket i Lappland planerar man att upprätta ett gemensamt övervakningsnätverk i kommunerna för att stöda dem i deras övervakningsuppgift. Genom övervakningsnätverket kan kommunerna dela god praxis och ett gott handlingssätt."

Läs mer:

Ändringarna i äldreomsorgslagen ger bättre servicekvalitet inom äldreomsorgen (Nyhet 18.11.2020)

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen (Nyhet 8.10.2020)

Mer information:

På Valvira
Marja-Leena Lantto, överinspektör, tfn 0295 209 283

fornamn.efternamn@valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 091 (från 11.1)

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Kirsi Harju, överinspektör för socialvården, tfn. 0295 016 238
Kirsi Laitinen, chef för socialvårdsenheten, tfn. 0295 016 821

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Päivi Salminen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 376

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
Marjo Henrichson, överinspektör, tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Jaana Aarnio, överinspektör, tfn 0295 018 576

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Leena Serpola-Kaivo-oja, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 290

fornamn.efternamn@avi.fi