Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vem hör oss? -seminarium i Rovaniemi 4.12.

Vem hör oss? -seminarium i Rovaniemi 4.12.

3.12.2018 11:09 / Nyhet

Regionförvaltningsverket i Lappland och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) arrangerar 4.12.2018 ett regionalt seminarium (på finska) i Rovaniemi under rubriken ”Kuka kuulee meitä?” (Vem hör oss?). Tillställningen ordnas i hovrättens lokaler, adress Valtakatu 10–12. Seminariets tema är boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården.

Viktiga teman för diskussion är tillsynen över boendetjänster, erfarenhetskunskap samt forskning och utvecklingsarbete. Till seminariet har kallats chefer och anställda vid offentliga och privata aktörer som anordnar och tillhandahåller boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården samt ansvariga föreståndare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda som ansvarar för kommunala tjänster inom mentalvården och missbrukarvården.

Representanter för medierna är välkomna att närvara på seminariet.

Läs seminarieprogrammet (på finska).

Seminarier har under hösten hållits redan i Jyväskylä, Helsingfors, Varkaus, Åbo och Uleåborg. Tillställningen i Rovaniemi är den sista etappen i seminarierundan.

Mer information:

överinspektör för socialvården Sari Husa, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Lappland

överinspektör Sari Mehtälä, fornamn.efternamn@valvira.fi
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)