Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras verksamhetsställe i Helsingfors flyttar till nya lokaler

Valviras verksamhetsställe i Helsingfors flyttar till nya lokaler

18.11.2019 10:13 / uppdaterad 17.12.2019 14:03 / Nyhet

Valviras verksamhetsställe i Helsingfors flyttar 20.1. 2020 till ett nytt aktivitetsbaserat kontor. De nya lokalerna planeras och renoveras i samarbete med Senatfastigheter och de ligger i stadsdelen Böle i Helsingfors. Vår nya företagsadress är från och med 13.1.2020 PB 43, 00521 HELSINGFORS och besöksadressen är Bangårdsvägen 9.

Tider för telefontjänst 13–17.1.2020

I samband med flyttningen har vi förkortad tid för telefontjänst. Under flyttveckan 13–17.1.2020 ges telefonrådgivning vardagar kl. 10–11 om yrkesrättigheter inom social- och hälsovården (tfn 0295 209 550) tillsyn över hälso- och sjukvården (tfn 0295 209 444) och tillsyn över socialvården (tfn 0295 209 299). Valviras växel fungerar normalt.
Under flyttveckan 13–17.1.2020 ordnas inga personliga möten. Handlingar mottas från 13.1.2020 på adressen Bangårdsvägen 9.

Mer information
Ritva Kujala, förvaltningsdirektör
tfn 0295 209 315
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

17.12.2019 Uppdaterad texten: Vår nya företagsadress är från och med 13.1.2020