Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras verksamhetsenhet i Helsingfors flyttar till Böle i januari 2020

Valviras verksamhetsenhet i Helsingfors flyttar till Böle i januari 2020

11.1.2019 14:16 / Nyhet

Hyresavtalet för Valviras lokaler på Mannerheimvägen 103b i Helsingfors upphör i januari 2020.

De nya lokalerna ligger i Böle på adressen Bangårdsvägen 9 i samma byggnad där också Regionförvaltningsverket i Södra Finland har sin verksamhetsenhet i Helsingfors.

Valviras nya verksamhetsenhet planeras och renoveras i samarbete med Senatsfastigheter, som också bygger om lokalerna till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

Mer information:

Katja Jyräs, personalchef, tfn 0295 209 390
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Ritva Kujala, förvaltningsdirektör, tfn 0295 209 315
fornamn.efternamn(at)valvira.fi